Od 24 listopada 2019r. realizujemy projekt pn. "Przebudowa budynku biurowego w Krapkowicach przy ulicy Opolskiej na żłobek", numer wniosku o dofinansowanie: RPOP.10.01.01-16-0004/19.


        Przedmiot projektu stanowi częściowa przebudowa budynku biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobek oraz utworzenie placu zabaw i miejsca do wypoczynku dzieci na zewnątrz budynku.

        Teren przeznaczony na realizację inwestycji jest zlokalizowany w Krapkowicach, w odległości ok. 1 kilometra od rynku, przy ulicy Opolskiej.

        W żłobku sprawowana będzie opieka nad dziećmi do lat trzech, w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka. Przewiduje się utworzenie miejsc dla 56 dzieci. Na powierzchni ok. 331,61 m2 (parter budynku) znajdować się będzie zespół pomieszczeń tj. sale wielofunkcyjne, wózkownia, szatnie, sanitariaty wraz z pomieszczeniem do mycia i dezynfekcji nocników i pomieszczeniem socjalnym, porządkowym i biurowym, komunikacją, rozdzielnią posiłków i zmywalnią naczyń.


Zapytanie ofertowe:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy budynku biurowego przy ul. Opolskiej w Krapkowicach na żłobek, przewidzianego do realizacji w ramach działania 10.1. Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług, Poddziałanie: 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Teresa Gola-Nogaj - tel. 607 963 770.